Syberyjsko-mongolskie opowieści

Fotograficzne wspomnienie z pokazu Dominiki i Maćka z podróży Koleją Transsyberyjską nad Bajkał i do Mongolii.

Autorem zdjęć jest Agnieszka Wywiał – dziękujemy!